+48 60 641 00 60ul. Jarzębinowa 13 64-980 Trzcianka


Gwarancja wadialna – Broker Ubezpieczeniowy


Gwarancja wadialna – jak sama nazwa wskazuje zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku chęci udziału w przetargu. Wadium składa się na okres związania ofertą – od 30 do 90 dni. Czyli jest to zobowiązanie FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ do zapłaty kwoty wadialnej na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku, gdy PRZEDSIĘBIORCA (czyli OFERENT), który wygra przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub w inny sposób nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z przetargu. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia PRZEDSIĘBIORCY, który może uczestniczyć w większej liczbie przetargów, którymi jest zainteresowany.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontakt


Woj. wielkopolskie
Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła

Gwarancja wadialna: Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła
Woj. zachodniopomorskie
Szczecin, Koszalin, Stargard

Gwarancja wadialna: Szczecin, Koszalin, Stargard
Woj. lubuskie
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Gwarancja wadialna: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Biuro
ul. Jarzębinowa 13
64-980 Trzcianka


Telefon
Paweł Smulski
+48 60 641 00 60


Email
biuro@smulscy.pl
http://smulscy.pl/