+48 60 641 00 60ul. Jarzębinowa 13 64-980 Trzcianka


Gwarancja usterkowa


Gwarancja usterkowa zwana Gwarancją Usunięcia Wad i Usterek – stanowi zabezpieczenia obowiązujące od podpisaniu końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót na czas udzielonej rękojmi i gwarancji jakości. Czyli jest to zobowiązanie FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ do zapłaty kwoty zabezpieczenia na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (INWESTORA) w przypadku, gdy PRZEDSIĘBIORCA (czyli WYKONAWCA KONTRAKTU) nie usunie lub nieprawidłowo usunie wadu i usterki, które pojawią się w okresie udzielonej rękojmi lub gwarancji jakości. Długość udzielanej rękojmi to okres od 3 do 5 lat, a niekiedy nawet 7 lat. Wysokość tego zabezpieczenia stanowi określony w umowie procent zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, przeważnie 30%, nieraz nawet 50%. I ponownie, biorąc uwagę wysokość i przede wszystkim czas trwania rękojmi, składanie tego zabezpieczenia w postaci gotówki powoduje istotne ograniczenie płynności finansowej PRZEDSIĘBIORCY.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontakt


Woj. wielkopolskie
Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła

Gwarancja usterkowa: Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła
Woj. zachodniopomorskie
Szczecin, Koszalin, Stargard

Gwarancja usterkowa: Szczecin, Koszalin, Stargard
Woj. lubuskie
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Gwarancja usterkowa: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Biuro
ul. Jarzębinowa 13
64-980 Trzcianka


Telefon
Paweł Smulski
+48 60 641 00 60


Email
biuro@smulscy.pl
http://smulscy.pl/