+48 60 641 00 60ul. Jarzębinowa 13 64-980 Trzcianka


Gwarancja przetargowa


Gwarancja przetargowa – zwana również wadialną – zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku chęci udziału w przetargu. Wadium składa się na okres związania ofertą – od 30 do 90 dni. Czyli jest to zobowiązanie FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ do zapłaty kwoty wadialnej na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku, gdy PRZEDSIĘBIORCA (czyli OFERENT), który wygra przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub w inny sposób nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z przetargu. Takie rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia PRZEDSIĘBIORCY, który może uczestniczyć w większej liczbie przetargów, którymi jest zainteresowany.
Gwarancje ubezpieczeniowe pojawiły się na polskim rynku ubezpieczeniowym wraz z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku. Wcześniej rozwiązania te były stosowane w Krajach Unii Europejskiej. Genezą ich powstania była presja inwestorów aby zabezpieczyć terminowość realizacji kontraktów i jakość ich wykonania. Gwarancje ubezpieczeniowe w Polsce w kolejnych latach zyskały bardzo dużą popularność, głównie dzięki ustawie o zamówieniach publicznych które do dnia dzisiejszego nakładają na oferentów w zamówieniach publicznych obowiązek składania wadium. W przypadku wygrania przetargu oferent jest obowiązany do złożenia gwarancji dobrego wykonania kontraktu na okres realizacji kontraktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontakt


Woj. wielkopolskie
Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła

Gwarancja przetargowa: Poznań, Gniezno, Kalisz, Piła
Woj. zachodniopomorskie
Szczecin, Koszalin, Stargard

Gwarancja przetargowa: Szczecin, Koszalin, Stargard
Woj. lubuskie
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

Gwarancja przetargowa: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Biuro
ul. Jarzębinowa 13
64-980 Trzcianka


Telefon
Paweł Smulski
+48 60 641 00 60


Email
biuro@smulscy.pl
http://smulscy.pl/