+48 60 641 00 60ul. Jarzębinowa 13 64-980 Trzcianka


Gwarancje ubezpieczeniowe – Broker Ubezpieczeniowy

Bezpieczeństwo. Ochrona. Wsparcie.ZINDYWIDUALIZOWANY PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Rozpoznajemy Państwa potrzeby ubezpieczeniowe, identyfikujemy ryzyka, które wiążą się z prowadzoną działalnością i wspólnie z Państwem konstruujemy optymalny Program Ochrony Ubezpieczeniowej.


NEGOCJACJE Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZEŃ
Wykorzystując nasze doświadczenie, dokonujemy przeglądu rynku ubezpieczeniowego, aby następnie przeprowadzić negocjacje Programu z wybranymi Ubezpieczycielami. Efekt naszych prac przedstawiamy w przejrzystym opracowaniu, w którym dokonujemy oceny i porównania warunków, a także przedstawiamy naszą rekomendację. Wspólnie z Państwem dokonujemy wyboru najkorzystniejszego Programu.


IMPLEMENTACJA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO, OBSŁUGA I WSPARCIE
Wprowadzamy Program w życie – przygotowujmy wszystkie wnioski i formularze wymagane przez ubezpieczycieli. Sprawdzamy poprawność wystawionych polis. Jesteśmy dużym wsparciem w procesie obsługi, likwidacji szkód i świadczeń.

O NAS

Nasz Zespół

Profesjonalna, doświadczona kadra to gwarancja ochrony Państwa interesów w kontaktach z Zakładami Ubezpieczeń


Broker Ubezpieczeniowy

Paweł Smulski

Dyrektor Zarządzający
Od 1994 roku związany z branżą ubezpieczeniową
Specjalizacja – Ubezpieczenia na Życie


Kierownik ds. relacji z Klientem

Wanda Smulska

Od 1971 roku związana z branżą ubezpieczeniową
Specjalizacja – Ubezpieczenia Osobowe


Broker Ubezpieczeniowy

Ireneusz Smulski

Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów
Od 1993 roku związany z branżą ubezpieczeniową
Specjalizacja – Korporacyjne Ubezpieczenia Majątkowe i Finansowe


Broker Ubezpieczeniowy

Adam Pieprz

Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów
Od 2001 roku w ubezpieczeniach podmiotów gospodarczych
Specjalizacja – Korporacyjne Ubezpieczenia Majątkowe i Komunikacyjne, Gwarancje Kontraktowe

Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Nasze usługi

Silna reprezentacja Państwa Firmy w kontaktach z Zakładami Ubezpieczeń


Konstruujemy program ochrony ubezpieczeniowej


Implementujemy optymalny program ochrony w Państwa Przedsiębiorstwie


Jesteśmy Państwa wsparciem w procesie obsługi i realizacji szkód i świadczeń


Biuro
ul. Jarzębinowa 13
64-980 Trzcianka

Telefon
Paweł Smulski
+48 60 641 00 60

Email
biuro@smulscy.pl
http://smulscy.pl/

Oferta
Gwarancje ubezpieczeniowe
Gwarancje należytego wykonania kontraktu
Ubezpieczenia grupowe